Home » Adult Dating in U.S.A. » Panulat ni rom wikang filipino hininga, kapangyarihan at puwersa

Panulat ni rom wikang filipino hininga, kapangyarihan at puwersa

Naipakita nito ang labis na pagpapahalaga sa Wikang Filipino. Nagbigay ito ng mga halimbawa at pananaw na tunay na mahalaga ang ating wika. Maayos ang pagkakalahad ng mga paliwanag. Sana po ay patuloy tangkilikin ng mga Pilipino ang ating sariling wika.

Ipinapakita sa sanaysay na ito na ang wika ay talagang mahala sa bawat isa sa atin. Ang pagkakalahad ng sanaysay ay madaling mauunawaan ng mga mambabasa. Huwag sana nating ipagpalit ang wikang Filipino sa iba ng wika.

Tunay na nararapat lamang na ating pahalagaan ang ating Wikang Pambansa.
Malinaw po ang pagkakalahad at naiintindhan ko sya.

“Ang wika’y parang hinihga. ” yan ang sabi ng alagd ng sining na si Bienvenido Lumbera. At, sa panahong laganap na ang pagtangkilik ng tao sa banyang wika, napapanahon ang akdang ito.

Ipinapaliwanang sa akda na ang Filipino ay di lamang basta-basta bagkus ito’y isang wikang sumsalamin sa ating napakayamang kultura. At, bilang isang Pilipino, dapat tangkilikin nating ang napakyaman nating wika. 🙂

Isang makabayan ang sanaysay na ito sapagkat naipakikita dito ang kapangyarihan at kahalagan ng ating pambansang wika na kadalasa’y atin nang nakalilimutan dahil sa labis na pagtangkilik natin sa mga banyagang salita.

Malinaw na inilalahad ng akda kung gaano kahalaga ang ating wika. Tama ang may akda sa mensahe niyang marapat lang natin tangkilikin at patuloy na pagyamanin ang ating wikang pambansa sapagkat ito ay sumasalamin sa ating kultura at tradisyon bilang mga Piipino. Nang dahil sa wikang Filipino, nagkabuklod-buklod tayo bilang iisang bansa at natulungan tayo nito kung paano magkaka-unawaan.

Ipinakikita ng sanaysay na ito na nang dahil sa ating wika, tayo ay nagkakaunawaan at nagkakaisa. Ipinararating sa atin nito na ang ating sariling wika ay sadyang napakahalaga. Ito ay dapat nating mahalin at ipagmalaki dahil ito ay bahagi ng ating kultura at tradisyon. Dapat ay payabungin, palaganapin at pahalagahan natin ang ating wikang pambansa. =)))

Tunay nga na ang wika ay karugtong na ng ating pagkatao kung wala ito hindi tayo mabubuhay ng maayos ^_^

Napakahalaga ng wika sa ating mga tao. Kung walang wika, hindi tayo magkakaunawaan at magkakaisa. Wag nating kalimutan ang ating pambansang wika at wag rin tayo magpaimpluwensiya sa mga banyagang salita. Kung sila may mga pambansang salita rin, sa kanila na ‘yon! Huwag na tayong maging gaya-gaya pa. Meron naman tayong sariling atin e! 🙂 Mahalin natin at ipagmalaki ang sariling atin!!

Mahalaga ang wika sa ating bansa dahil isa ito sa konkretong simbolo ng isang bayan. Oo naroon na tayo pero kaylangan din kasi natin ang wikang inggles sa ating pamumuhay. Sa pagtatrabaho, sa paralan at kung saan saan pa. Walang mali sa mga batas at sistema. Ang mali ay kung paano natin ito ginagamit hindi umuusad ang ating wika kasi masyado tayong utak kolonyal. Tayo ang nagbababa sa ating wika. Bago natin batikusin ang pagpapalakad subukan muna natin lumingon sa paligid at sarili. Dahil baka ang mga bagay na nirereklamo mo ikaw din ang may gawa.

Mahalaga ang wika sa ating bansa dahil isa ito sa konkretong simbolo ng isang bayan. Oo naroon na tayo pero kaylangan din kasi natin ang wikang inggles sa ating pamumuhay. Sa pagtatrabaho, sa paralan at kung saan saan pa. Walang mali sa mga batas at sistema. Ang mali ay kung paano natin ito ginagamit hindi umuusad ang ating wika kasi masyado tayong utak kolonyal. Tayo ang nagbababa sa ating wika. Bago natin batikusin ang pagpapalakad subukan muna natin lumingon sa paligid at sarili. Dahil baka ang mga bagay na nirereklamo mo ikaw din ang may gawa.

Ang ating wikang pambansa; Filipino.
Totoong ito ay napakahalaga sa atin dahil sa aking palagay ito na lamang sa kasalukuyan ang kongkretong simbolo nating mga Pilipino. Sa sanaysay na ito ay naihayag na hindi natin dapat kalimutan ang ating wika, dapat itong pagyamanin. Ito ang gamitin natin sa pakikipag-panayam sa ating kapwa. Nakalulungkot na malaman na minsan tayong mga Pilipino pa mismo ang di marunong maghayag o mangusap sa ating sariling wika. Ngunit kailangan nating maging handang humarap sa kung sino man, kaya kailangan din nating matuto ng salitang Ingles dahil sa katotohanang mga banyaga ang mas nakararaming namumuhunan sa ating bansa. Kailangan nating maipahayag at maipaabot sa kanila ang ating mga pananaw, hinaing at komento sa bawat isyu na may kinalaman sa ating trabaho. At isinaad na rin sa sanaysay na ito na ang pangunahing hanapbuhay sa ating bansa sa kasalukuyan ay ang mga BPO o Call Centers. Tayo ay mga Pilipino; matatag, may paninindigan at higit sa lahat, may dignidad. Kaya yakapin man natin ang ganitong pagbabago, di pa rin nito mabubura sa ating isipan at puso ang pagka Pilipino at ang pagmamahal at paggamit ng ating sariling wika,

Ang sanaysay na ito ay nagbibigay importansya sa ating wika. Ang wikang bayan ay dapat nating ipinapairal sa buong bansa. Tayo’s masyadong nagpapakalimot na dahil sa ating wika tayo’y nagtagumpay nung panahon ng kolonyalisasyon. Dapat lang na tayo ay magpasalamat at tayo’y may sariling wika at malayang tunay!

Maganda itong sanaysay na ito na nagpapaliwanag ng kahalagahan ng ating wika. Mas lalo kong naunawaan na wag natin balewalain ang ating wika kahit may mga ibang wika na tayong alam. Mahalin natin ang sariling atin.

Nagpapakita ito ng kahalagahan ng wika sa buhay ng tao. Kaya’t nararapat lang na mahalin natin ang sariling atin, pahalagahan natin ito dahil mituturing ntin itong dugo’t laman ng bawat Pilipino

Naipabatid ang mensahe sa isa na namang makabuluhang paraan. Pagsulat. Mahalaga ang wikang Filipino at naipaliwanag ng maayos ang kabuuan nito. Sana ay matutuhan din nating pahalagahan ang ating sariling wika at di lamang basta mahumaling na magsalita ng ibang lenggwahe. Sariling wika natin ang Filipino. Ito ay yaman ng ating lahi, sumisimbolo ito sa ating pagiging isang bansang matatag. Mahusay na naipahayag ang tula.

Naipapahayag ang kahalagahan ng wika upang lalo pang maisip ng mga mamababsa ang importansya ng wika.

Ginamit ang mga sinabi ng mga bihasa sa Filipino upang maiparting ang nais sa mga mambabasa.

Napakahalaga ang gampanin ng wika sa isang bansa. Sa tulong nito nagkakaintindihan at nagkakaisa ang bawat mamamayan at isa rin ito sa tulay tungo sa pag unlad ng isang bayan. Kaya habang hindi pa huli ang lahat ating hasain at pagyamanin ang ating sariling wika upang magkaroon tayo ng isang bansang nagkakaisa.^.^

Lubos na napakahalaga ng wika para sa pagkakabuklod-buklod ng mamamayan sa ating bansa. Kakaiba ang kapangyarihang taglay nito at lubos itong matalim. 🙂

Leave a Reply